KCN Bắc Ninh Thu Hút Đầu Tư

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: + Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

1.2. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:
– Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá (do Thủ tướng Chính phủ quyết định) về: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.
– Được miễn 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.
1.3. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn giảm thuế đối với dự án nêu tại Mục 1.1 và 1.2 trên đây như sau:
– Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.
– Thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu, thì thời gian miễn giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
– Đối với thiết bị, máy móc (phụ tùng đi kèm), phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
– Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu 05 năm đầu kể từ khi sản xuất kinh doanh.
– Nguyên liệu, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tư vấn, xem trực tiếp văn phòng